Przejdź do

Przeszukaj stronę

Logowanie

Logowanie

Logowanie

Gazetka Szkolna

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Installing

Foto-chmurka

Informacje dla rodziców

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00
Terminy spotkań w ramach I środy miesiąca
- 06.12.2017
- 03.01.2018
- 14.03.2018
- 16.05.2018
- 06.06.2018


Terminy zebrań klasowych
- 06.09.2017 godz.17.00
- 15.11.2017 godz.
- 31.01.2018 godz.
- 11.04.2018 godz.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych
- 07.03.2017 – rekolekcje
- 08.03.2017 – rekolekcje
- 09.03.2017 - rekolekcje
- 18.04.2018 - egzamin
- 19.04.2018 - egzamin
- 20.04.2018 - egzamin
- 02.05.2018 - majówka
- 04.05.2017 – piątek po majówce

Rekolekcje : 7 - 9 marca 2018r.

Ważna informacja dla rodziców

W obliczu stale narastających problemów społecznych podajemy państwu link do placówki Mops-u gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy i wsparcia dla rodzin. kliknij Link


OPŁATA ROCZNA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNOSI:
40zł - gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko
50zł - gdy do szkoły uczęszcza dwoje dzieci
60zł - gdy do szkoły uczęszcza troje lub więcej dzieci

Instytucje i organizacje na terenie Radomia zajmujące się problematyką uzależnień wśród młodzieży:

Stowarzyszenie MONAR ( Radom, ul. Limanowskiego 134, tel. 360 99 00 ) • Stowarzyszenie KARAN (Radom, ul. Żeromskiego 27, tel.3622046) • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Radom, ul. Malczewskiego 20a, tel. 362 27 45 lub 362 54 61 ) • Komitet Ochrony Praw Dziecka – Rodzinny Ośrodek Interwencyjno Mediacyjny (adres jak wyżej, tel. 362 27 45 lub 302 54 61) • Caritas Diecezji Radomskiej (Radom, ul. Kościelna 14b, tel. 365 29 29 ). • Ośrodek Pomocy Społecznej (Radom, ul. Limanowskiego 134, tel. 360 88 29 ) • Komenda Straży Miejskiej (Radom, ul. Sucha 15, tel.3608776) • Katolickie Centrum Młodzieży- ARKA (Radom, ul. Chrobrego 7/9) • Ogródek Jordanowski ( Radom, ul. Okulickiego 9, tel. 331 3978) • Młodzieżowy Dom Kultury (Radom, ul. Domagalskiego 5, tel. 360 62 02 ) • Komenda Hufca ( Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 360 11 60 ) • Urząd Miejski – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ( Radom, ul. Traugutta 30/30a, tel. 362 61 05 ) • Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne • Komisariaty Policji

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 3-DORADCĄ ZAWODOWYM SZKOŁY I UCZNIA

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3 mieszcząca się w Radomiu przy ul. Głównej 3 udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej nauczycielom, rodzicom oraz uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Radomia.
Do szczególnych zadań poradni należy:
•Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży m.in,: „pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej".
•Pomoc uczniom w w/w zakresie prowadzona jest \\ różnych formach np.: " warsztatowej (w grupach klasowych realizujemy zajęcia pt. ..Przygotowujemy się do podjęcia decyzji szkolno - zawodowej", zajęcia antystresowe przygotowujące uczniów do radzenia sobie np. w'" sytuacjach egzaminacyjnych),
• diagnozy (określenie możliwości intelektualnych i predyspozycji zawodowych - na różnych etapach edukacji),
• doradztwa ( Punkt Konsultacyjny).
• opiniowania w sprawie przyjmowania do szkól - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
„kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej". Roz. MENiS z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U nr 14/2002),
• inne formy: pogadanki, prelekcje, opracowania metodyczne, itd. Do czasu zakończenia rekrmacji w poradni można skorzystać z pomocy w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej w ramach działających punktów:

Punkt Konsultacyjny ( Informacja zawodowa )
działa w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 16.30
w budynku poradni -Radom, ul.Główna 3
Telefoniczny Punkt Informacji Zawodowej tel. 33-14-510
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.00


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 3 W RADOMIU UL. GŁÓWNA 3 Tel. 331-45-10

obejmuje bezpłatną opieką uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych INFORMUJE o funkcjonowaniu w poradni Punktu Konsultacyjnego dla:
•PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
•NAUCZYCIELI
•RODZICÓW
•UCZNIÓW
w każdy PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 17:00
Oferujemy:
• diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
• doradztwo w sprawie problemów dydaktyczno - wychowawczych
• diagnozę i terapię dzieci i młodzieży dyslektycznej
• terapię logopedyczną
• psychoterapię indywidualną
• terapię rodzin
• zajęcia socjoterapeutyczne
• doradztwo szkolno - zawodowe

Poradnia proponuje również następujące formy pomocy i kontaktów dla młodzieży,rodziców i nauczycieli;
I. Punkt konsultacyjny - czynny w każdy poniedziałek w godz. 9.00-17.00
II. Diagnoza:
- psychologiczna
- pedagogiczna
- logopedyczna

III. Terapia:
a) indywidualna:
- Zaburzeń zachowania
- Zaburzeń emocjonalnych
- zaburzeń funkcjonowania jednostki w grupie
- niepłynności i innych wad mowy
- mimowolnego moczenia nocnego
b) grupowa
- zajęcia logopedyczne
- grupy wsparcia dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
- zajęcia dla młodzieży dyslektycznej

IV. Terapia rodzin.
V. Profilaktyka
Zajęcia
a) promujące- "Zdrowy styl życia"
b) z zakresu tolerancji -" Inni to także my"
c)antystresowe
d)edukacyjne dla rodziców „szkoła dla rodziców”
e) warsztatowe odpowiadające zgłaszanym potrzebom.
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,945,504 unikalne wizyty